تبلیغات

درس‌‌های از دعوت ملکه‌ی سبأ به‌وسیله‌ی سیدنا سلیمان -علیه السّلام-

Article Image
درس‌‌های از دعوت ملکه‌ی سبأ به‌وسیله‌ی سیدنا سلیمان -علیه السّلام-

وظیفه هر پیامبری دعوت به سوی الله متعال، یکتاپرستی و عبادت می‌‌باشد؛ به گونه مثال حضرت سلیمان فرزند داود -علیهما السلام- پادشاهی بود که سیاست امور مملکتش را مثل هر فرمانروای به پیش می‌‌برد؛ اما قبل از همه این‌‌ها پیامبر بزرگواری بود که به سوی الله متعال دعوت نموده و علیه شرک مبارزه می‌‌کرد و توحید را نهادینه می‌‌ساخت؛ دلیل این مدعا در داستان حضرت سلیمان همراه ملکه‌ی سبأ تبلور یافت و قرآن کریم در سوره (نمل) آن را ذکر نموده که اندرزهای مؤثری را احتوا می‌‌کند و قلب مؤمن را خنک نموده و عقلش را روشن می‌‌سازد.

سبأ شهری است در یمن؛ اما حضرت سلیمان به فلسطین می‌‌زیست. الله متعال خواست که سلیمان را از اخبار این شهر و گسترش شرک در آن توسط یکی از لشکریانش (هدهد) آگاه سازد؛ حضرت سلیمان به حیث رهبر بیدار و آگاه، از غیابت این سرباز کوچک در بین پرنده‌‌ها اطلاع یافته و او را به عذاب سختی وعید داد، مگر این که دلیل قوی و واضحی که در آن هیچ فریب‌بازی نباشد، ارایه دهد. هدهد آمد و دلیل غیابت خویش این گونه بیان داشت که شهر (سبأ) را کشف کرده و متوجه دو موضوع مهم شده است: 

 اول- خانمی ریاست دولت بزرگی را بر عهده داد و از آن بهره جویی می‌‌کند، منظور تمدنی بود که تأسیس کرده بودند و قرآن کریم این تمدن را این گونه به تصویر می‌‌کشد: «لقد كان لسبأ فی مسكنهم آیة جنتان عن یمین وشمال» – سورة سبأ 15) برای اهالی سبا در محلّ سكونتشان نشانه‌ای (از قدرت خدا) بود. دو باغ (عظیم و گسترده) در سمت راست و چپ (شهر یمن، با میوه‌‌های فراوان)

 دوم- مردم این شهر و ملکه شان ستارگان را می‌‌پرستند، الله متعال می‌‌فرماید: «فمكث غیر بعید فقال أحطت بما لم تُحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، إنی وجدت امرأة تملكهم وأوتیت من كلّ شیء ولها عرش عظیم، وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله» – النمل: 22- 24. چندان طول نكشید (كه هدهد برگشت و) گفت: من بر چیزی آگاهی یافته‌ام‌، كه تو از آن آگاه نیستی. من برای تو از سرزمین سبا یك خبر قطعی و مورد اعتماد آورده‌ام‌. من دیدم كه زنی بر آنان حكومت می‌كند، و همه چیز (لازم برای زندگی) بدو داده شده است، و تخت بزرگی دارد (و دربار بسیار مجلّلی). من او و قوم او را دیدم كه به جای خدا برای خورشید سجده می‌برند.

این پرنده با وجودی که مکلف نبود، در پرتو زندگی ایمانی همراه سلیمان، از دیدن این نماد شرکی وحشت زده شده و گفت: «وزین لهم الشیطان أعمالهم فصدّهم عن السبیل فهم لا یهتدون، ألا یسجدوا لله …» اهریمن اعمالشان را در نظرشان آراسته است و ایشان را از راه (راست) به در برده است، آنان (به خدا و یكتاپرستی) راهیاب نمی گردند. (آنان را از راه بدر برده است) تا این كه برای خداوندی سجده نبرند.

پیامبری که حامل رسالت توحید است، چگونه برخورد خواهد کرد؛ لذا هدهد را مکلف نمود تا نامه‌ی را به مردم سبأ برساند تا صداقت گفتار هدهد معلوم شده و از حقیقت این مملکت اطلاع حاصل نماید، «قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبین، اذهب بكتابی هذا فألقه إلیهم ثم تولّ عنهم فانظر ماذا یرجعون» – النمل: 27. (سلیمان به هدهد) گفت: تحقیق می‌كنیم تا ببینیم راست گفته‌ای یا از زمره دروغگویان بوده‌ای. این نامه مرا ببر و آن را به سویشان بینداز و سپس از ایشان دور شو و در كناری بایست و بنگر كه به یكدیگر چه می‌گویند و واكنش آنان چه خواهد بود.

وظیفه پیامبر پیش از وعد و وعید، بیان، تعریف و مژده دادن است و نامه سلیمان -علیه السلام- آنچه را دعوت از توضیح ایمان و عناصر آن و کشف مفاسد شرک تقاضا دارد، احتواء نموده و نامه را با جدیت و صراحت گویی به پایان رساند. هدهد وظیفه خود را ادا کرده و نامه را انداخت (نامه را تسلیم نکرد؛ چون برایش دشوار بود، بلکه نامه را از بالا پرتاب نمود) و منتظر ماند تا جواب و عکس العمل ملکه را بداند. 

درین جا می‌‌توانیم برخی خصوصیات بارز این زن را نشاندهی کنیم که دلالت بر استقامتش به حیث یک فرمانروا و بر ذکاوت و هوشمندی اش دارد، این صفات پسندیده بود که در نهایت راهیاب گردید؛ او واکنش سریع از خود نشان نداد که عاطفه بر تصمیم گیری غالب باشد و تنها تصمیم نگرفت؛ بلکه اهل حل  عقد یا شورای وزیران و پارلمان و یا شورای مشورتی را گردهم آورد و این موضوع جدید را در میان گذاشت.

 از سیاق داستان معلوم می‌‌شود که روش او طوری بوده که در تصمیم گیری‌‌های مهم به آراء آنها مراجعه می‌‌نموده «قالت یا أیها الملأ إنی ألقی إلی كتاب كریم، إنه من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم، ألاّ تعلوا علی وأتونی مسلمین، قالت یا أیها الملأ أفتونی فی أمری ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون» النمل: 29-30  (بلقیس) گفت: ای سران قوم ! نامه محترمی به سویم انداخته شده است. این نامه از سوی سلیمان آمده است، و (سرآغاز) آن چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. برای این (نامه را فرستاده‌ام‌) تا برتری جوئی در برابر من نكنید، و تسلیم شده به سوی من آئید. بلقیس رو به اعضای مجلس شوری كرد و) گفت: ای بزرگان و صاحبنظران ! رأی خود را در این كار مهمّ برای من ابراز دارید كه من هیچ كار مهمّی را بدون حضور و نظر شما انجام نداده‌ام‌.

این موقف دلالت می‌‌کند که این ملکه، سیاست مملکت خویش را بر اساس شورا و بدور از انواع استبداد و تک‌روی و تصمیم‌گیری انفرادی استوار کرده بود.

قابل یاد آوری است که نامه سلیمان علیه السلام به آنچه ملکه ذکر نموده خلاصه نمی شود؛ چون او مقدمه و خاتمه نامه را بیان داشته؛ بدون تردید آن نامه حاوی معرفی اسلام و دعوت او و قومش به سوی دین الهی بوده است؛ اگر نامه تنها بیانگر این تهدید «ألا تعلوا علی وأتونی مسلمین» می‌‌بود؛ ملکه نامه را به محترم بودن توصیف نمی کرد. الله متعال می‌‌فرماید: «وما كنّا معذّبین حتى نبعث رسولاً» و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم كرد، مگر این كه پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان سازیم. 

حضرت سلیمان علیه السلام توسط معلومات هدهد دانسته بود که مجلس شورای ملکه به قوت و نیروی خویش می‌‌بالد؛ لذا در ضمن نامه خویش به این موضوع اشاره و عدم خوف خویش را اعلان داشت؛ چون قوت و نیروی برتر را داراست تا آنان به پاسخگویی نظامی دست نزنند؛ در چنین وضعیتی این تعامل عین حکمت می‌‌باشد.

مجلس شورای ملکه این گونه پاسخ دادند: «نحن أولو قوة وأولو بأس شدید والأمر إلیك فانظری ماذا تأمرین» –النمل: 33  گفتند: ما از هر لحاظ قدرت و قوّت داریم و در جنگ تند و سرسخت می‌باشیم. فرمان فرمانِ تو است، بنگر كه چه فرمان می‌دهی. 

اعضای مجلس شورا، به اسباب قوت و تعداد نیرو و آمادگی نظامی که مالکش بودند توجه کرده و به آمادگی نبرد تأکید کردند. باز هم تصمیم نهایی را به ملکه موکول نمودند؛ چون به حکمت و دانایی و فرزانگی او اطمینان داشتند.

ملکه با حکمت و کارشناس سخنان رهبران و سیاسیون را شنیده و سخن طلایی خویش را بیان کرد: «قالت إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أذلّة» – سورة النمل 34  گفت: پادشاهان هنگامی كه وارد منطقه آبادی شوند، آن را به تباهی و ویرانی می‌كشانند و عزیزان اهل آنجا را خوار و پست می‌گردانند. این سخن ملکه بیانگر دانش او به تاریخ امت‌‌ها و مملکت‌‌ها و پیامد‌‌های نبرد‌‌های ستمگرانه است؛ چون شاهان (حکام) وقتی به شهری حمله کنند، فساد مادی و معنوی را با خود می‌‌آورند؛ زیرا این خوی همیشگی استعمار ظالم می‌‌باشد، استعمار دست قوی خویش را به منظور خرابکاری دراز کرده و به آبادانی، زراعت و زیرساخت‌‌ها کاری انجام نمی دهد و در عین حال، اخلاق مردم را مورد هجوم قرار داده و آن را درهم می‌‌آمیزد، فساد استعمار بزرگان، دانشمندان، شخصیت‌‌های برجسته و رهبران جهاد و مبارزه را مورد تهاجم قرار داده و به وسایل گوناگونی می‌‌خواهند آنان را بدنام کنند تا که امت مستعمره مغلوب کردیده و از لحاظ روحی دچار شکست شده و توانند در مقابل استعمار ایستادگی کنند.

ملکه نسبت به حضرت سلیمان متیقن نبود که آیا پیامبر است، چنانچه ادعا نموده و یا حاکمی است که می‌‌خواهد سرزمینش را تصرف نماید؟ او با ذکاوت و دید عمیق خویش به حیله دست یازید؛ چون می‌‌دانست که بین صاحبان مبادی و مصلحت جویان و بین فرزندان دنیا و فرزندان آخرت و بین دعوتگران مخلص و بغاوتگرانی که هدف شان تسلط بر ثروت‌‌ها و جمع آوری گنج‌‌ها و سیطره بر امت‌‌های شکست خورده می‌‌باشد؛ تفاوت فاحشی وجود دارد: «وإنی مرسلة إلیهم بهدیة فناظرة بمَ یرجع المرسلون» – النمل: 35، من (برای صلح و ساز و جلوگیری از خرابیها و خونریزیها، هیئتی را) به پیش آنان می‌فرستم همراه با تحفه‌ای تا ببینم فرستادگان (ما از پذیرش ارمغان یا نپذیرفتن آن، و چیزهای دیگر) چه خبری با خود می‌آورند (تا برابر آن عمل كنیم). 

معادله ساده است؛ یا این که سلیمان محض مدعی نبوت است و به اموال و دارایی چشم دوخته و هدایای ملکه را قبول می‌‌کند – بدون تردید این چیز مناسب شاهانی می‌‌باشد که برای جواهرات و سنگ‌‌های قیمتی جان می‌‌دهند – و به زودی از ادعای داشتن رسالت آسمانی دست بردار می‌‌شود و یا این که او پیامبری است که به این فریب بازی و حیله گری ملکه توجه ننموده و بر دعوتش ثابت قدم می‌‌ماند. این آزمایشی است که صاحبان شعارها و اهداف پیچیده شده به دین و اصول را می‌‌فریبد؛ چه رسد به بردگان آشکار دنیا و کسانی که دنبال شهوت‌‌ها و لذت‌‌ها سرگردان اند.

حضرت سلیمان ابعاد نیرنگ ملکه را درک کرده و جواب قاطعی چنانچه توقع می‌‌رفت برایش داد: «فلما جاء سلیمان قال أتُمدّوننی بمال؟ فما آتانی الله خیر ممّا آتاكم، بل أنتم بهدیتكم تفرحون» –النمل: 36، هنگامی كه (رئیس و گوینده فرستادگان) به پیش سلیمان رسید (و هدیه را تقدیم داشت، سلیمان شاكرانه) گفت: می‌خواهید مرا از لحاظ دارائی و اموال كمك كنید (و با آن فریبم دهید؟ !). چیزهائی را كه خدا به من عطاء فرموده است بسی ارزشمند و بهتر از چیزهائی است كه خدا به شما داده است. (و من نیازی بدین اموال ندارم). بلكه این شمائید كه (نیازمند دارائی و اموال هستید و) به هدیه خود شادمان و خوشحالید. (زیرا شما تنها به بودن این دنیا معتقدید و سخت به وسائل زندگی و رفاه آن دل بسته اید. ولی ما بدین جهان و آن جهان باور داریم، و اینجا را پلی برای رسیدن به سعادت آنجا می‌دانیم).

نماینده‌‌های ملکه این تصریح را شنیدند که شک را به یقین تبدیل می‌‌کرد و نمایانگر این بود که سلیمان چه اهدافی دارد و بی نیاز از هدایای مادی بوده و صاحب ایمان قوی می‌‌باشد؛ لذا از فریب و نیرنگ نا امید شدند. حضرت سلیمان سخن جدی خویش را متوجه هیئت نمایندگی ملکه نموده و فرمود: «ارجع إلیهم، فلنأتینّهم بجنود لا قبَل لهم بها ولنُخرجنّهم منها أذلّة وهم صاغرون» –النمل: 37، به سوی ایشان بازگرد (و بدیشان بگو كه) ما با لشكرهائی به سراغ آنان می‌آئیم كه قدرت مقابله با آنها را نداشته باشند، و ایشان را از آن (شهر و دیار سبا) به گونه خوار و زار در عین حقارت بیرون می‌رانیم.

حضرت سلیمان علیه السلام از اسباب قوت و نیرومندی نظامی اهل سبأ آگهی داشت؛ لذا موقف خویش را با نهایت صلابت و نیرومندی بیان داشت تا آنان گزینه نظامی را اختیار نکنند؛ از طرف دیگر آن مردم متیقن شده بودند که سلیمان پادشاهی نیست که به مال و دارای چشم دوخته باشد؛ بلکه صاحب رسالت توحید است و باید آن را به همه مردم برساند تا از تاریکی‌‌های شرک و چنگال‌‌های کفر نجات یابند؛ ازین سخن سلیمان (نزدم مسلمان بیایید) این حقیقت واضح گردید که هدف او نشر اسلام است نه توسعه مملکت و فرمانروایی.

وقتی هیئت نمایندگی ملکه برگشتند، حضرت سلیمان مطمئن شد که ملکه نزدش می‌‌آید (شاید از نتیجه تبادل نظرات و رد کردن هدیه‌‌ها متوجه شده بود و یا از طریق جاسوس‌‌هایش خبر حرکت او را دانسته بود) لذا خواست کاری بکند که او را غافلگیر کرده و برایش ثابت کند که سلیمان توانایی‌‌های بالاتر از قدرتمندی او دارد. «قال یا أیها الملأ أیكم یأتینی بعرشها قبل أن یأتونی مسلمین؟» –النمل: 38، (سلیمان خطاب به حاضران) گفت: ای بزرگان ! كدام یك از شما می‌تواند تخت او را پیش من حاضر آورد، قبل از آن كه آنان نزد من بیایند و تسلیم شوند (تا بدین وسیله با قدرت شگرفی رویاروی گردند و دعوت ما را بپذیرند). عفریتی از جنیان گفت: تخت او را در مدت چند ساعت می‌‌آورم و یکی از صاحبان علم و کرامت گفت: من تخت را در یک چشم به هم زدن می‌‌آورم؛ این موضوع عجیب است؛ چون مسافت بین یمن و فلسطین زیاد بوده و در آن زمان با حرکت سریع چند ماه طول می‌‌کشید؛ وقتی ملکه تخت خود را ببیند که قبل از او به نزد سلیمان رسیده است، خیلی شگفت زده خواهد شد.

ملکه تمدن شکوفای داشت؛ اما در مقابل عمراناتی قرار گرفت که قبلاً ندیده بود؛ چون در ورودی قصر سلیمان مجرای آبی بود که تصور می‌‌شد، انسان وارد آب می‌‌شود؛ لذا لباس‌‌هایش را جمع کرد تا مرطوب نشود در حالی آن مجرای آبی با شیشه صاف و مرغوب پوشانده شده بوده و با سیستم هندسی دقیق و بدیعی طراحی گردیده بود؛ لهذا ملکه چاره نیافت جز این که تسلیم نشانه‌‌های نبوت و قوت مملکت سلیمان شود.

تردیدی وجود نداشت که ملکه تسلیم شود؛ چون تمدن فلسطین بر تمدن سبأ و نیروی مادی سلیمان و بر نیروی مادی او برتری داشت، کسانی که به موازین زمینی و مادی توجه می‌‌کنند به این امور تمرکز می‌‌نمایند، حضرت سلیمان قطع نظر از توانایی مادی، توانایی معنوی و دعوی هم داشتند که ملکه آن بخش را درک نمی کرد؛ داستان این گونه ادامه یافت: «قال نكّروا لها عرشها ننظر أتهتدی ام تكون من الذین لا یهتدون» – النمل: 41 (سلیمان) گفت: تخت او را (با تغییرات محلّ برخی از زینت آلات و رنگ و روغن ظاهری) ناشناخته كنید، تا ببینیم متوجّه می‌شود (كه تخت او است) یا جزو كسانی خواهدبود كه پی نمی برند (كه این خود آن تخت است). ملکه حضرت سلیمان را با مال و هدایا امتحان کرد و سلیمان علیه السلام نیز بر اساس مادیات امتحانش نمود؛ اما امتحان ذهنی پیچیده ی، تغییراتی ظریفی بر تخت او وارد کردند که حیرت آور بود و از طرف دیگر تخت از بازار خریداری نشده بود؛ بلکه به صورت اختصاصی برایش ساخته شده که به آسانی می‌‌توان آنرا شناخت. حالا ملکه چگونه باور کند که تخت او قبلاً آورده شده است، وقتی برایش گفته شد: آیا تخت تو این گونه بود؟ حیران بود که چه جواب دهد؟

ملکه تختش را شناخت؛ اما اگر جواب مثبت بدهد به این سؤال مواجه خواهد بود که چگونه به این جا رسیده است و اگر جواب منفی بدهد، بیانگر کودنی و نافهمی او خواهد بود؛ چون تخت را به گونه ساخته بودند که مثل آن در بازارها یافت نمی شد؛ درین فرصت جواب هوشیارانه و عاقلانه داده و گفت: گویا که خودش است. با این جواب خود را از تنگنا رهانید و به صورت قطعی نه پاسخ مثبت داد و نه منفی. ماجرای صحن شیشه‌ی و تخت، بیشتر او را متحیر ساخت و تحت تأثیر توانایی‌‌های خارق العاده حضرت سلیمان علیه السلام قرار گرفت.

در نهایت ملکه تسلیم شده و این گونه اسلام خویش را اعلان نمود: «قالت رب إنی ظلمت نفسی وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمین» – النمل: (بلقیس از دم و دستگاه سلیمان شگفت زده شد و سلطنت و قدرت مادی و معنوی خود را در برابر فرمانروائی و توانائی و دارائی سلیمان ناچیز دید. دل خود را متوجّه خالق جهان كرد و) گفت: پروردگارا ! من به خود ستم كرده‌ام‌(و گول كفر و غرور شاهی را خورده‌ام‌، و هم اینك پشیمانم) و با سلیمان خویشتن را تسلیم پروردگار جهانیان می‌دارم (و به پیغمبری او اقرار می‌نمایم و تو را به یگانگی می‌ستایم).

حضرت سلیمان، ملکه را بر اساس اسلوب و وسایلی دعوت کرد که مناسب حالش بود تا این که به گرویدنش به اسلام مؤفق شد؛ چون مردم بر دین شاهان شان بوده و مردم یمن به رهبر فرزانه شان اعتماد داشتند، همه به دین توحید گرویدند و الله متعال این ماجرا را کلید خوبی‌‌ها و قفل بدی‌‌ها قرار داد و با نجات ملکه از شرک، تمام مردم آن شهر نجات یافتند.

در پایان شایان تذکر است که دارندگان دین و اساسات و اخلاقیات، باید تمدن و قوت را در خدمت دعوت و گسترش آن در اطراف و اکناف جهان قرار دهند؛ چنانچه آیه آمادگی قوت و نیرو این مفهوم را تأکید می‌‌کند.

نکته دیگر این که گاهی توسط یک زن عاقل و آگاه خوبی‌‌های زیادی نصیب جامعه انسانی می‌‌گردد و اینگونه زنانی از خیلی مردانی که درجا زده و دچار سلبیت و بی‌برنامگی شده‌اند، بهتر اند.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار