تبلیغات

علامه ابن قیم جوزیه رحمه الله بزرگمرد اندیشه و اصلاح

Article Image

ارسال شده توسط دلدار از تربت جام

ابن قیم

نام وی شمس الدین محمد بن ابوبکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی دمشقی است که به ابن قیم جوزیه اشتهار یافته است و علت مشهور شدنش به ابن قیم جوزیه این بود که پدرش ابوبکر بن ایوب، قیم مدرسه جوزیه بود.وی در سال ۶۹۱ه.ق یعنی یک سال بعد از بیرون راندن صلیبیان از بلاد اسلامی در روستای زرع از توابع حوران که در ۵۵مایلی شهر دمشق از قسمت جنوب شرقی قرار دارد واقع شده است متولد شد.

پدرش از علماء و متفکران عصر خود بود که علامه ابن کثیر در مورد وی می گوید: شیخ صالح و عابد و زاهد ابوبکر بن ایوب بن سعد زرعی، قیم مدرسه جوزیه مردی صالح و کم تکلف بود.وی دلائل نبوت را از رشید عامری شنیده و آموخته بود و در یکشنبه شب ۱۹ ذی الحجه در مدرسه جوزیه دار فانی را وداع گفت و بعد از نماز ظهر در مسجد جامع اموی بر وی نماز گذارده شد و در مقبره باب الصغیر مدفون گشت. در تشییع جنازه اش جمعیت انبوهی شرکت کرده بودند و مردم به هنگام تشییع وی را ثنا می گفتند و دعای خیر می نمودند.

ایشان در علم فرائض تبحر خاصی داشت .برادرش زین الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن ابوبکر که دو سال بعد از وی در سال۶۹۳ه.ق متولد شد همراه او در مقابل اساتید وی زانوی تلمذ گشود واز شاگردان وی می توان حافظ ابن رجب را نام برد. وی در یکشنبه شب ۱۸ ذی الحجه سال ۷۶۹ه.ق ذر دمشق وفات یافت و در باب الصغیر دفن شد.

در جستجوی علم و دانش
اگر کسی به زندگانی علامه ابن قیم بیندیشد متوجه می شود آنچه در زندگی وی به وضوح ملموس ومشهود است رغبت و علاقه صادقانه وی در طلب علم و دانش و تلاشهای بسیار بزرگ در جهت ارائه بحوث و نظریات منطقی و آزاد اندیشی بدون وابسته بودن به شیخی و یا مقید بودن به مذهب خاصی بود. ابن قیم در سنین کودکی علم فرائض را از پدرش آموخت واز آنجایی که پدرش قیومیت مدرسه جوزیه را برعهده داشت وبا آراء و آثار حنابله آشنا بود همین آگاهیها به فرزند کودکش منتقل شد و در حالی که وی هفت ساله بود رخت سفر به دمشق را گشود و در مقابل علمای آن دیار زانوی تلمذ نهاد.

حقیقتا سفر برای کسب علم در نزد شیفتگان دانش امری محبوب وپسندیده است زیرااگرانسان زندگی هر عالم و متفکر و اندیشمند را مطالعه نماید با سخنانی پیرامون سفرهای آن شخصیت برای کسب علم و استماع حدیث مواجه می شود. خصوصا علمای حدیث که عنایت فراوانی برای رخت سفر بربستن برای طلب وکسب علم از عصر صحابه تا زمان تدوین سنت و انتشار آن در قالب صحاح و سنن و معاجم و غیره تا امروز داشته اند.

کارها و فعالیتهای علامه ابن قیم جوزیه رحمه الله
ارتباط حیات عملی ابن قیم با حیات عملی وی مانند ارتباط روح با هیکل و بدن بود و اعمال وی هیچ گاه خارج از محیط علم و خدمت به آن نبود و آن را بوسیله تعلیم و قرائت و تدریس و تألیف مستدام ساخته بود و می توانیم کارها و فعالیت های وی را از خلال کتبی که در مورد زندگی وی نوشته شده به چهار دسته تقسیم کرد.

۱- امامت در مدرسه جوزیه
۲- تدریس در مدرسه صدریه و جاهای دیگر
۳- متصدی شدن امور استفتاء
۴- تألیف

تألیفات

۱- إغاثه اللهفان من مصاید الشیطان ۲- تحفه المودود فی أحکام المولود ۳- أحکام أهل الذمه ۴- الفروسیه ۵- تهذیب سنن أبی داود ۶- اجتماع الجیوش الإسلامیه علی غزو المعطله و الجهمیه ۷- الصواعق المرسله علی الجهمیه و المعطله ۸- شفاء العلیل فی مسائل القضاء و القدر و الحکمه و التعلیل ۹- هدایه الحیارى من الیهود و النصارى ۱۰- حادی الأرواح إلی بلاد الأفراح ۱۱- کتاب الروح ۱۲- عده الصابرین و ذخیره الشاکرین ۱۳- الوابل الصیب من الکلام الطیب ۱۴- التبیان فی أقسام القرآن ۱۵- بدائع الفوائد ۱۶- الفوائد ۱۷- إجلاء الأفهام فی الصلاه و السلام علی خیر الأنام ۱۸- روضه المحبین و نزهه المشتاقین ۱۹- طریق الهجرتین و باب السعادتین ۲۰-مفتاح دارالسعاده ۲۱-الطرق الحکمیه فی سیاسه الشرعیه ۲۲-اعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۳-مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد ایاک نستعین ۲۴-زاد المعاد فی هدی خیر العباد

و غیره که تعداد آنها از شصت کتاب تجاوز می کند اشاره کرد.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار