تبلیغات

علما باید چگونه باشند ؟

Article Image

ارسال شده توسط عبدالسلام از چابهار
علما

عالم خوب کسی است که مصلح باشد و کسی می تواند مصلح باشد که شیفته مادیات نباشد عالم مادی گرا عالم نمایی بیش نیست

. مادیات فقط نیاز هر انسانی است نه مقصد هر انسانی و باید تلاش برای آن در حد نیاز و ضرورت باشد نه ثروت اندوزی چرا که با محبت دنیا و مادیات انگیزه اصلاح گری جمع نمی شود . و برای علما مادیات باید در مرحله آخر باشد و ۸۵ درصد ذهنیت علما با اصلاح جامعه مشغول باشد همانگونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم تنگدستی را بر کوهی از طلا ترجیح داد و زندگی آنحضرت تمام وقت برای خداوند بود علما برای رسیدن به مرحله ی تاثیرگذاری بر مردم باید میراث بر پیامبران باشند، در غیر این صورت سخن او موثر نخواهد بود هر چند که سخنور باشد و بطور حرفه ای به ایراد سخن بپردازد این عالم می تواند جذاب باشد اما نمی تواند مفید باشد، بهترست بجای جذاب بودن به مفید بودن بیندیشد علمای جذاب زیاد داریم عالم مفید کم داریم و یکی از دلایل فساد در جامعه غیر مفید بودن علماست ، علمایی که به پند دیگران احساس نیاز نمی کنند هرگز رشد نخواهند کرد، تنها ذات الله بلند مرتبه بی نیاز است و بس . جاه طلبی و خود بینی برای علما هم ردیف خود باختگی و تسلیم شدن به نفس وشیطان است. علما از ایجاد دو دستگی در بین مسلمانان بپرهیزند و بلکه چند دسته هارا به یک دسته جمع نمایند. فرقه گرایی هنر افراد شکست خورده و نا امید است این دسته امید به آینده خود نداشته و با فرقه گرایی خودرا تسکین میدهند .

علما در سلام گفتن به مردم اول باشند ارتباط عمومی علما با مردم نشانه ی موفقیت است کسانی که مسیر اصلاح گری را بپیمایند دنیای شان آباد می گردد، تلاش برای ایجاد شغل و درآمد بعنوان اهداف اولیه به معنی انتخاب فقر و خواری است . خداوند به علما علم دین را که بالاترین سرمایه است عطا فرموده است و خود خداوند ضامن آبادانی زندگی مالک این سرمایه خواهد بود. از طرفی فراموش نکنیم ، علمای تلاش گر برای اصلاح و آبادانی دین مردم باعث آبادانی دنیای آنها نیزمی شوند ، لازم است که بر خداوند بیشتر از این توکل نمود که از سفارشات اکید قرآن کریم است. شمایی که بر سفارش یک پزشک توکل میکنید در حالیکه امکان وجود ضعف در تصمیمات او فراوان است اما الله تعالی از هر ضعفی پاک است .

منبع:پایگاه وااسلاماه

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار