تبلیغات

ادب و رفتار بزرگان دین ما

Article Image

ارسال شده توسط یاسر از بندر ترکمن

ادب

داوود طائی که یکی از شاگردان امام ابوحنیفه(رح) بود فرموده است: مدت بیست سال در خدمت امام ابوحنیفه(رح) بودم در این مدت در موقعیتهای مختلف در میان مردم و هنگام آرامش و استراحت ، در رفتار و حرکات وی نگریستم ، هیچ گاه ندیدم امام عمّامه از سر بردارد یا پایش را دراز کند ، روزی به وی عرض کردم سرورم هنگام استراحت است ، اگر عمّامه تان را بر دارید یا پایتان را اندکی دراز کنید ، چه می شود ؟ فرمود رعایت ادب و شرم و حیا از خداوند متعال ، در این مواقع سزاوارتر است.

“نسأل الله الوقایه من النّار ، والبعد من الصّد عن دینه و کتابه ، انه هو السمیع العلیم”

بنابر این ما مسلمانان همواره باید پیرو امامان و بزرگان دینمان باشیم و در میان مردم یا در هنگام استراحت ، حرمت و احترام بزرگان خود را ارج نهیم تا الگو و مورد اعتماد زیردستانمان باشیم . دنیا محل وحشی گری و درنده ای نیست ، بلکه مجالی برای کسب تجربه و آگاهی و دانش و محل پیشه و پیشرفت است

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار