تبلیغات

سخاوت و ادب پیامبر صلی الله علیه و سلم

Article Image

ارسال شده توسط عبدالسلام از چابهار

پیامبر

نبی اکرم – صلى الله علیه وسلم- از جهت شیوایی بیان و رسایی سخن از همگان متمایز بودند، و جایگاهی والا و غیرقابل انکار در جامعه داشتند.
از سلامت طبع، اصالت سخن، قاطعیت گفتار، درستی مضامین، و دوری از تکلف برخوردار بودند. جوامع کَلِم در اختیار آنحضرت بود، و حکمت های بدیع به ایشان ارزانی شده بود، و به زبانهای گوناگون رایج در جزیره العرب آشنا بودند. با مردم هر قبیله به زبان خودشان سخن می گفتند، و با هر طایفه از آنان به لهجه خودشان گفتگو می کردند. بدیهه گویی و حاضرجوابی بادیه نشینان، و لفظ قلم و نطق و بیان شهرنشینان را با هم یکجا داشتند؛ و در کنار همه اینها از تأیید الهی و سرچشمه وحی نیز برخوردار بودند.

در سخاوت و جود و کرم، آن چنان بودند که به وصف نمی آید. دست و دل بازی آنحضرت به گونه ای بود که انگار از ناداری و تهیدستی هیچ باک نداشتند.
ابن عباس می گویند: نبی اکرم – صلى الله علیه و سلم- از همه مردم بخشنده تر بودند؛ در ماه رمضان نیز که جبرئیل بیشتر به ملاقات آنحضرت می آمد، بخشنده تر از همیشه می شدند. جبرئیل در ماه رمضان همه شب به دیدار آنحضرت می آمد و با ایشان قرآن را مرور می کرد. و آنوقت، رسول خدا -صلى الله علیه و سلم- در بخشش و دهش از باد وَزان که ابرهای پرباران را به این سوی و آن سوی می راند و از آنها باران می بارد، بخشنده تر می شدند. (صحیح البخاری، ج ۱، ص ۵۰۲) .
جابر می گوید: هرگز نشد چیزی را از آن حضرت درخواست کنند، و ایشان بگویند، نه! (صحیح البخاری، ج ۱، ص ۵۰۲)

خارجه بن زید می گوید: نبی اکرم – صلى الله علیه وسلم- وقتی می نشستند از همه کس باوقارتر بودند، و به هیچ وجه دست و پایشان را دراز نمی کردند. بسیار سکوت می کردند. تا وقتی که نیاز نبود سخنی نمی گفتند. از کسانی که سخنان نازیبا می گفتند، کناره می گرفتند. سخن آنحضرت قول فصل و سخن آخر بود؛ نه زیاد و نه کم. خنده آنحضرت تبسُّم بود. اصحاب ایشان هم در محضر آنحضرت به هنگام خندیدن، از روی احترام به ایشان، تبسُّم می کردند.
خلاصه اینکه پیامبر بزرگ اسلام با کمالاتی ویژه و بی نظیر آراسته بودند. خدای ایشان آنحضرت را تربیت کرده بود و در تربیت ایشان نیکو عمل فرموده بود، تا جایی که در مقام ستایش آنحضرت، ایشان را مخاطب قرار داد و فرمود: {وَإِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ} (سوره قلم، آیه ۴) «و براستی که تو را خُلق و خویی خوش و بی نظیر است!»

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار