تبلیغات

علاقه مندی به کتاب ویادی ازمرحوم پدر

Article Image
دکتر جلال جلالي زادهعلاقه مندی به کتاب ویادی ازمرحوم پدر

875787امروز که روز کتاب وکتاب خوانی است؛ مانند دیگر روزها می‌گذرد و به بوته فراموشی سپرده می‌شود. همین تعیین روزها برای تولد‌ها و شهادت ها و گرامی داشت‌ها و یا یاد گردها  وبادگردها هر چند تلنگری است و شوکی است که وارد می‌شود، اما پایدار نیست و تنها یک یاد آوری است.

اما این یاد آوری اگر از پشتوانه محکمی برخوردار باشد می‌تواند تاثیر گزار باشد و مفید فایده واقع گردد. کتاب مانند زندگی است نمی‌توان روزی را به زندگی اختصاص داد، پس کتاب که حیات بخش و مجدد و مفرح ذات وحیات است باید همگام بازندگی پیش رود و همراه با آن همراه باشد.

معمولا جوامعی که سرناسازگاری با مطالعه دارند و قدر کتاب را نمی‌دانند وضعیت مشخصی دارند و امروز هم در توسعه یافتگی و عدم توسعه می‌توان نقش کتاب و کتاب خوانی و کتاب خانه و مطالعه و تعلیم و تعلم را به خوبی دریافت. کردها بهترین نمونه برای چنین معیاری هستند. بی سوادی و محرومیت و ظلم و ستم و عدم توسعه یافتگی نبودن کتابخانه‌های غنی و بی رغبتی به مطالعه جزء  لوازم زندگی آنان شده.

چقدر دانشجویان اهل مطالعه تحقیر می‌شوند؟ چقدر افراد کتاب خوان مورد تمسخر قرار می‌گیرند؟ چقدر افراد اهل مطالعه درخانواده‌ها تنها و غریبند؟

مرحوم پدرم به خاطر سابقه خانوادگی که چند نسل اهل علم و امامت مردم بوده‌اند.میراث ارزشمندی از کتاب‌های مخطوط داشت و آثار گران بهای از نیاکان به او رسیده بود. که متاسفانه درچند حادثه ناگوار بسیاری از آن‌ها از بین رفتند نمونه آن خاطره مرحوم استاد، سید محمد طاهر هاشمی است که به نسخه  خطی دیوان ملا مصطفی بیسارانی امانتی از ملا علا ء الدین گلین اشاره می‌کند.

مرحوم پدرم بسیار عاشق کتاب بود وهیچ مسافرتی به شهرها و مناطق دیگر نبوده که بدون کتاب برگردد.  هنوز  زمان کودکی را به یاد دارم که کتاب احمدیه شیخ معروف نودهی و دیوان حافظ و گلستان و کفایه الاخیار و کتاب های ملا عبدالکریم مدرس را برایم می‌خرید. وپس از شهادت بدهکار مرحوم غریقی یکی از کتاب فروش های سنندج بود. دوبار کتاب  خانه شخصی  مرحوم پدرم دچار آسیب  وخسارت کلی شد.

درسال ۵۲ براثر آتش سوزی  منزلمان  اکثر کتاب‌هایمان سوخته شدند. ودر سال ۵۹ متاسفانه کتابخانه نوسازی شده دوباره مورد غارت ...قرار گرفت وبسیار ی دیگر از سرمایه معنوی ومادی ازبین رفت.

و کشنده تر و ناگوار تراز  آن نیست که درمیان جمعی باشی اما مانع از مطالعه شما شوند  و یا با محاسبه اموال و سر مایه و حرف و سخن از بازار سرمایه و به رخ کشیدن ماشین و مغازه به ریش اهل مطالعه بخندند.

حداقل اگر  طرفدارتحول در زندگی و ایجاد محیط مساعد و امن در خانواده و درمیان  نزدیکان و خویشاوندان برای خود می‌باشیم. اطرافیان را  تشویق به مطالعه و کتاب خوانی نماییم. و با اهل کتاب و کتابخوانی همدردی نماییم که از دست خانواده و معاشران چه می کشند !!!!!

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار