خطبه

 • مولوی عبدالغفار شیخ جامی: سلام سبب نزدیکی دلها می‌شود و کدورت‌ها را از بین می‌برد
 • دستگاه های مسئول با اهانت کنندگان به مقدسات برخورد نمایند
 • حفظ و حراست از منابع طبیعی وظیفه همگان است
 • پاسخگویی و شفافیت دولت در زمینه نگرانی اقوام و مذاهب از انتظارات است
 • بسیاری از بانوان از حقوق فردی و اجتماعی اسلامی خود نا آگاه هستند
 • علت اوضاع بحرانی کشورهای اسلامی فاصله مسلمانان از خدا و قرآن و تسلط گناهان بر زندگی آنهاست
 • امنیت جامعه در پایبندی به احكام الهی است
 • مسلمانان از برگزاری مراسم عروسی به سبک غربیان اجتناب کنند
 • انفاق و نیکوکاری از جمله اولویت های مهم در جامعه اسلامی است
 • امنیت جامعه در پایبندی به احکام الهی است
 • عفو و گذشت بهترین عمل در دنیا و آخرت است
 • مولانا عبدالحمید در مراسم نماز جمعه زاهدان:اصلاح جامعه از وظایف ذاتی امت اسلام است
 • خطبه های جمعه – مسجد النبی
 • شرایط را برای ازدواج آسان جوانان فراهم کنیم
 • جوانان برای رستگاری در دنیا و آخرت اصحاب کهف را الگوی خود قرار دهند

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

داغ ترین اخبار