احکام و فقه

 • فرمان به عدالت شامل تمامی افراد امّت می‌شود
 • تعیین قاضیان در دین اسلام
 • حکم قتال بغات
 • تعریف طایفۀ باغی
 • کیفیت جنگیدن با طایفه ممتنعه
 • حکم کشتن طایفۀ ممتنعه، در حالی که بین آنان مکره موجود باشد
 • حقوق امام
 • اهمّیت مشورت
 • الله متعال وعده داده که توبه را می‌پذیرد، هر اندازه هم که گناهان بزرگ و زیاد باشد:
 • مفهوم لغوی توبه
 • مفهوم ذنوب
 • سرزمین محشر
 • چگونگی جمع‌کردن مردم توسط آتشی که در نزدیکی قیامت بیرون می آید
 • آتشی که مردم را جمع می‌کند
 • مدّت بقا و توقّف عیسی علیه السلم پس از نزول

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

داغ ترین اخبار