علماء

علماء

 • علمای معاصر – ندای سنت
 • مسئولین کشور صدای اعتراض ملت را بشنوند
 • تبلیغ و ترویج یک مذهب، ناکامی را در پی دارد
 • انسان های بزرگ در آزمایش های الهی کامیاب می شوند
 • تمامی اقوام و مذاهب با نگاه یکسان در ارگان های دولتی و نظامی استخدام شوند
 • پیروی از دستورات الهی و سنت نبوی (ص) امنیت جامعه را تامین می کند
 • هشدار مولانا گرگیج نسبت به افزایش قتل و کشتار و ناامنی
 • حصر استانی علمای اهل سنت باید شکسته شود
 • تخریب دیگران و ترور شخصیتی افراد جایز نیست
 • انتقاد شدید مولانا گرگیج از توزیع سلاح در بلوچستان
 • مسئولین موظفند از تمامی ظرفیت های کشور اعم از همه اقشار و مذاهب استفاده کنند
 • مسئولین، حادثه ایرانشهر را به طور دقیق بررسی و مدیریت کنند
 • تا پای جان در کنار مولانا طیب و مردم ایرانشهر ایستاده ام
 • حمایت مولانا گرگیج از مولانا محمدطیب ملازهی و مردم معترض ایرانشهر
 • انتقاد مولانا گرگیج از بازداشت چند روحانی اهل سنت در جاسک

تبلیغات

بزودی

داغ ترین اخبار